AKF
Nagrody i wyróżnienia naszych filmów.


XI Konkurs Filmu Amatorskiego o Łaziskie Liście 2003 (13.XII.2003r.)

Film pt. "Przestroga Utopca" został uznany za najlepszy film z powiatu mikoiłowskiego i otrzymał nagrode w postaci Łaziskich Liści oraz aparat cyfrowy marki Premier. Natomiast film pt. "Jesienne pocztówki" został wyróżniony za najlepszy podkład muzyczny i otrzymał nagrode w postaci książki "Sztuka Fotografowania". Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom.Copyright © deX